strona głównanapisz do nasEnglish verison
Kursy języka angielskiego i niemieckiego przygotowujące do matury
Zajęcia prowadzone są przez lektora polskiego ( magistra filologii angielskiej lub germańskiej z dużym stażem pedagogicznym) i native speakers, odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne. Kurs przygotowany został specjalnie dla maturzystów z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących wymagań maturalnych. Kurs przygotowuje do matury na poziomach podstawowym i rozszerzonym. Uczniowie zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do osiągnięcia sukcesu na maturze.

Program kursu obejmuje:
  • repetytorium gramatyczne
  • ćwiczenia leksykalno-gramatyczne
  • rozmowy sterowane (informowanie, relacjonowanie, negocjowanie)
  • rozmowy na podstawie ilustracji i materiału stymulującego
  • prezentacje tematów
  • różnorodne ćwiczenia na rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu czytanego
  • pisanie krótkich i długich form użytkowych, esejów, wypracowań
  • zajęcia powtórzeniowe, utrwalające
  • konwersacje z native speakers

Szczególną uwagę zwracamy na ćwiczenia rozwijające sprawności mówienia i słuchania oraz zadania leksykalne utrwalające w zakresie tematów z nowego katalogu maturalnego, jak i przekazywanie uczniom przydatnych informacji o kulturze krajów anglojęzycznych. Wiele lekcji opartych jest na autentycznych tekstach (w tym tekstach literackich).


Ośrodek Nauczania Języków Obcych "PRESTIGE", 05-806 Komorów, ul. Krasińskiego 8, tel. (0-22) 758 05 00
© 2008-2010 prestige-school.pl / projekt i realizacja 4graph